Uzman Psikolog Büke Tuncel

Büke Tuncel Uzman Psikolog | Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikolojik Danışmanlık | Kurucu Avrupa  ve Uluslararası Onaylı EMDR Terapisti (EMDREA – EMDRIA Accredited Practioner) İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık 3 yıl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde , zihinsel engelli bireyler ve…

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Denver II Gelişimsel Tarama Testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişim düzeylerini tespit etmek için kullanılır. Zeka testi değildir. Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Kişisel- Sosyal Beceriler, İnce Motor Beceriler, Dil Gelişimi ve Kaba Motor Becerilerden oluşan 4 gelişim alanı ile ilgili bilgi veririr. İnceleme sırasında çocuğun yanında ebeveyni de bulunur.

Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Stanford Binet, 2 yaşından büyük çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Merkezimizde bu test yaklaşık 9 yaşına kadar uygulanmaktadır. Bireysel bir test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

WISC-R/ WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children)

WISC-R/ WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children) WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Testi), 6-16 yaş arasındaki çocukların zeka düzeyleri ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda kişinin güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili fikir sahibi olunmasını da sağlar. Ülkemizde geçerli ve güvenilir olarak uygulanan bir testtir. Test süresi yaklaşık 1- 1,5 saattir. İki bölümden…

CAS (Cognitive Assesment System)

CAS (Cognitive Assesment System) CAS 5-17 yaş arası kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık ve Ardıllık bilişsel işlem alanları ve tüm zeka ile ilgili bilgi verir. Öğrenme, dikkatle ilgili zorlukların tanımlanmasında kullanılmaktadır. İstanbul Üniversitesi PDR Bölümü tarafından Türkçe Standardizasyonu yapılan test, PASS Terorisini esas alan düşünce sistemi üzerine inşa edilmiştir. PASS Teorisi, zekayı bilişsel…

Cinsel Terapi

Cinsel terapi; bu konuda yeterli donanıma ve eğitime sahip bir uzman tarafından yürütülen, cinsel konulardaki sorunlara ve sorulara odaklı olarak birey ve/veya çiftin aldığı terapi türüdür. Bu terapi türü, cinsel sorunların fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarının var olabileceğini gözeterek çok yönlü bir yaklaşım izler. Kişinin yanlış inançlarının, mitlerinin bu konudaki olumsuz etkilerini mutlaka araştırır ve…

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Gündelik hayatın zorlukları, iş yaşamı, aile ilişkilerinde yaşanan problemler bazen başa çıkmakta zorlandığımız durumlar yaratır. Tam da bu noktada bu zor yaşantılarla, iyi hissetmediğimiz konularla ilgili bu alanda çalışan uzmanlardan destek alma ihtiyacı ortaya çıkar. Uzmanlar, kişinin sorunlarına yönelik en uygun yöntem ve teknikleri belirler, danışan ile birlikte sorunun çözümü için sistemli…

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve ergen psikoterapisi, düşünce, duygu ve davranışlarıyla ilgili zorluk yaşayan çocuk ve ergenlere yardımcı olmak için kullanılan çeşitli teknik ve yöntemleri ifade eder. Farklı psikoterapi türleri olmasına rağmen, her biri, kişinin duygu ve davranışlarında değişim yaratmak için iletişimi temel alır. İlk değerlendirmenin bir parçası olarak, nitelikli bir çocuk ve ergen psikoloğu psikoterapi ihtiyacını belirleyecektir.…

Çift ve Aile Terapisi

Aile Terapisi Aile terapisi, tüm aile bireylerinin birbirleri ile ilişkilerine ve iletişimlerine odaklanır. Aile içinde yaşanan sorunların yine aile sistemi içerisinde çözümlenmesi hedeflenir. Bireylerden birinin yaşadığı ve diğerlerini etkileyen sorunlar (işten ayrılma, hastalık gibi) ya da tüm aileyi birden ilgilendiren sorunlar (kaza, boşanma gibi) sorunlar ele alınır. Aile bireylerinin kendilerini ve aile sistemini tanımaları, sistem…