Online Terapi

Danışanlarımızla her zaman yüz yüze olmayı tercih etsek de bazı koşullarda online terapi (çevrimiçi terapi) sürecini de yürütüyoruz. Bu durumlara örnek olarak, şehir dışı ya da yurt dışında yaşama, aciliyetli bir durum ya da afet durumunun söz konusu olması, merkeze ulaşma imkanının mümkün olmaması gibi koşulları sayabiliriz. Uzun yıllardır yaptığımız online (çevrimiçi) görüşmelerimizin, yüz yüze…

Uzman Psikolog Şeyma Rodop

Şeyma Rodop Uzman Psikolog  Çift ve Aile Terapisti ŞEYMA RODOP, 2007-2012 yılları arasında Psikoloji Lisans (İngilizce) eğitimini Fatih Üniversitesi’nde tam burslu olarak tamamlamıştır. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık tezi; Çocuklarda Kardeş İlişki Kalitesi, Uyum Problemi, Çatışma Algısı ve Ebeveyn Kabul-Reddi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi üzerinedir. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde…

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Nedir? Sosyal fobinin en belirgin özelliği, kişinin diğer insanlarla iletişim içinde olacağı sosyal ortamlarda ya da performans göstermesi gereken durumlarda çok yoğun bir korku duyması ve bu gibi ortamlardan kaçınmasıdır. Bu kaygı durumu topluluk içinde yemek yeme ya da karşı cinsle konuşma gibi özel bazı durumlarda yaşanabildiği gibi; tüm sosyal ilişkileri kapsıyor da…

Yeme Bozuklukları – Bulimia Nervosa

Blumia Nervosa Nedir? Birçok toplumda ince bir vücuda sahip olmak, fiziksel çekiciliğin birincil koşulu olarak kabul edilmektedir. Medya tarafından da ince olmaya dair kadınlara uygulanan baskı nedeniyle, kişilerin yeme alışkanlıklarında katı diyetler uygulama, kusma, aşırı egzersiz yapma gibi ciddi bozulmalar gözlenmektedir.   Yeme bozuklukları arasında değerlendirilen bulimia nervosada, yineleyen tıkınırcasına yeme dönemleri gözlenir. Bu dönemlerde…

Dikkat Testleri

Nöropsikolojik Testler Nöropsikolojik testler: Çocuk , ergen ve yetişkin bireylerin zihinsel ve psikolojik süreçlerini beyin yapıs ı ve süreçleriyle bağlantı kurarak ölçen psikometrik araçlardır. Nöropsikolojik testler kişinin dikkat ve bellek dahil olmak üzere, algı-tepki kontrolü, görsel-mekansal algılama, öğrenme gibi bilişsel süreçlerinin çok geniş bir alanını ölçmektedir. Unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon sorunları, konuşmada güçlükler gibi durumlarda…

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Çocuğun iç dünyasına ulaşmanın en etkili yollarından biri oyundur. Yetişkinler yaşadıkları zorlukların üstesinden konuşarak gelirler, çocukların konuşma dili ise oyundur. Çocuklar, duygusal dünyalarında yaşadıkları rahatsızlıkları oyun sırasında ifade etme ve çözme fırsatı bulurlar. Beylikdüzü İSDEM Psikoloji Çocuk ve Genç Danışmanlık Merkezi’nde kullanılan oyun terapisi türleri nelerdir? Yönlendirici Olmayan Oyun Terapisi Türleri -Çocuk Merkezli…

Stratejik Aile Terapisi

Stratejik Aile Terapisi Stratejik Aile Terapisi, kısa süreli ve çözüm odaklı bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, sadece aile içinde yaşanan problemler için değil, aynı zamanda bireylerin yaşadığı problemlerin aşılmasında da kullanılır. Bu problemler somut olarak belirlenir ve sorunların çözümleri için stratejiler belirlenir. Bu çözüm stratejileri ile değişim amaçlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Bilişsel Davranışçı Terapi, bilişsel terapi ve davranışçı terapinin birleşiminden oluşan, kısa süreli ve yapılandırılmış bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkiyi inceler. Danışanın bugünkü sorunlarına odaklanır. Bugünden yola çıkarak bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan geçmişteki duygu, düşünce ve davranışları inceler. Bilişsel Davranışçı terapiye göre, kişinin daha önce…

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi Çözüm Odaklı Terapi, geleneksel terapi yöntemlerinden farklı olarak, geçmişe odaklanmak yerine, bugüne ve geleceğe odaklanır. Yine diğer yöntemlerden farklı olarak sorun ve sorunun sebepleri yerine bu sorunun çözümlerinin neler olabileceği üzerinde durur. Çözüm Odaklı Terapi’de, danışanın gelecekteki hedefleri, problemin olmadığı zaman hayatının nasıl olacağı ve bu gibi sorunlarla daha önce nasıl başa…

EMDR Terapisi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi EMDR, Türkçe açılımı Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olan bu yöntem, oldukça etkin bir psikoterapi yöntemidir. 1987 yılında Francine Shapiro tarafından keşfedilmiş ve sonrasında çeşitli bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. EMDR, teorik zeminini Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne dayandırır. Buna göre yaşadığımız her tecrübe ile beynimize bilgiler ulaşır, beyin…