Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Denver II Gelişimsel Tarama Testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişim düzeylerini tespit etmek için kullanılır. Zeka testi değildir. Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Kişisel- Sosyal Beceriler, İnce Motor Beceriler, Dil Gelişimi ve Kaba Motor Becerilerden oluşan 4 gelişim alanı ile ilgili bilgi veririr. İnceleme sırasında çocuğun yanında ebeveyni de bulunur.

Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Stanford Binet, 2 yaşından büyük çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Merkezimizde bu test yaklaşık 9 yaşına kadar uygulanmaktadır. Bireysel bir test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

WISC-R/ WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children)

WISC-R/ WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children) WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Testi), 6-16 yaş arasındaki çocukların zeka düzeyleri ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda kişinin güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili fikir sahibi olunmasını da sağlar. Ülkemizde geçerli ve güvenilir olarak uygulanan bir testtir. Test süresi yaklaşık 1- 1,5 saattir. İki bölümden…

CAS (Cognitive Assesment System)

CAS (Cognitive Assesment System) CAS 5-17 yaş arası kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık ve Ardıllık bilişsel işlem alanları ve tüm zeka ile ilgili bilgi verir. Öğrenme, dikkatle ilgili zorlukların tanımlanmasında kullanılmaktadır. İstanbul Üniversitesi PDR Bölümü tarafından Türkçe Standardizasyonu yapılan test, PASS Terorisini esas alan düşünce sistemi üzerine inşa edilmiştir. PASS Teorisi, zekayı bilişsel…