Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Çocuğun iç dünyasına ulaşmanın en etkili yollarından biri oyundur. Yetişkinler yaşadıkları zorlukların üstesinden konuşarak gelirler, çocukların konuşma dili ise oyundur. Çocuklar, duygusal dünyalarında yaşadıkları rahatsızlıkları oyun sırasında ifade etme ve çözme fırsatı bulurlar. Beylikdüzü İSDEM Psikoloji Çocuk ve Genç Danışmanlık Merkezi’nde kullanılan oyun terapisi türleri nelerdir? Yönlendirici Olmayan Oyun Terapisi Türleri -Çocuk Merkezli…

Stratejik Aile Terapisi

Stratejik Aile Terapisi Stratejik Aile Terapisi, kısa süreli ve çözüm odaklı bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, sadece aile içinde yaşanan problemler için değil, aynı zamanda bireylerin yaşadığı problemlerin aşılmasında da kullanılır. Bu problemler somut olarak belirlenir ve sorunların çözümleri için stratejiler belirlenir. Bu çözüm stratejileri ile değişim amaçlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Bilişsel Davranışçı Terapi, bilişsel terapi ve davranışçı terapinin birleşiminden oluşan, kısa süreli ve yapılandırılmış bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkiyi inceler. Danışanın bugünkü sorunlarına odaklanır. Bugünden yola çıkarak bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan geçmişteki duygu, düşünce ve davranışları inceler. Bilişsel Davranışçı terapiye göre, kişinin daha önce…

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi Çözüm Odaklı Terapi, geleneksel terapi yöntemlerinden farklı olarak, geçmişe odaklanmak yerine, bugüne ve geleceğe odaklanır. Yine diğer yöntemlerden farklı olarak sorun ve sorunun sebepleri yerine bu sorunun çözümlerinin neler olabileceği üzerinde durur. Çözüm Odaklı Terapi’de, danışanın gelecekteki hedefleri, problemin olmadığı zaman hayatının nasıl olacağı ve bu gibi sorunlarla daha önce nasıl başa…

EMDR Terapisi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi EMDR, Türkçe açılımı Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olan bu yöntem, oldukça etkin bir psikoterapi yöntemidir. 1987 yılında Francine Shapiro tarafından keşfedilmiş ve sonrasında çeşitli bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. EMDR, teorik zeminini Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne dayandırır. Buna göre yaşadığımız her tecrübe ile beynimize bilgiler ulaşır, beyin…