Büke Tuncel

Uzman Psikolog | Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikolojik Danışmanlık | Kurucu

Avrupa  ve Uluslararası Onaylı EMDR Terapisti (EMDREA – EMDRIA Accredited Practioner)

İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık 3 yıl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde , zihinsel engelli bireyler ve onların aileleriyle çalışmalar yapmış, aynı zamanda eğitim koordinatörü olarak da çalışmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden sonra, sorumlu müdür olarak anaokulunda çalışmaya başlayan Tuncel, çocukların gelişimlerinin takip edilmesi, çocuklar ve aileleriyle bireysel görüşmelerin yapılması ve öğretmen eğitimlerinin verilmesi gibi uygulamalar yapmıştır.

Klinik deneyimini arttırmak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi uygulamalı psikoloji bölümünü bitirerek uzmanlığını tamamlamıştır. Bu süreçte, AB projesi kapsamında, İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde çocuk ve ergenlerle bireysel ve grup psikoterapileri yapmıştır. Burada çocuklarda atılganlık, sosyal kaygıya yönelik grup çalışmaları düzenlemiştir, yetişkinlerle olumlu ebeveynlik becerileri grup çalışmaları yapmıştır.

2011 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kadrolu uzman psikolog olarak görev yapmaya başlamıştır. Çocuk ve Ergen Psikiyatri polikliniğinde çalışan Tuncel, çok farklı sorun alanlarından çok sayıda danışan görerek klinik tecrübesini arttırma fırsatı bulmuştur. 2014 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ayrılan Tuncel, Beylikdüzü’nde kurucusu olduğu İstanbul Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grup çalışmalarına devam etmektedir.

Aynı zamanda özel bir üniversitede “Gelişim Psikolojisi ” ve “Developmental Psychology” derslerini vermektedir.

Çalışmalarında, EMDR , Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Stratejik Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi (Oxford Cognitive Therapy Center), Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Theraplay Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi gibi teknikler kullanmaktadır.

CAS, WISC-R Zeka testi (6-16 yaş), Stanford Binet Zeka Testi, (2-9 yaş), Denver Gelişimsel Tarama testi, (0-6 yaş) Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, CAT, TAT ve Rorschach uygulayıcısı olduğu testlerden bazılarıdır.

Çalışma alanları, kaygı ve depresyon, travma, çocuk ve ergenlerde uyum sorunları, okul problemleri, sınav kaygısı gibi psikolojik problemler olduğu gibi sağlıklı çocuk gelişimi danışmanlığı ve performans geliştirme de bulunmaktadır. Yetişkinlerde kaygı bozuklukları, travma başta olmak üzere çeşitli sorun alanlarında da çalışmalar yapmaktadır.

“Oyun Terapisi: Kapsamlı Teori ve Uygulama Rehberi”, “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi”, “Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Birisini Sevmek”, “OKB ‘yi Yenmek- Takıntılarla Başa Çıkmak İçin 10 Adımlı Çalışma Kitabı”  adlı kitaplar Türkçe edisyonunu yaptığı kitaplardır. Yabancı psikoloji kaynaklarının Türkçe edisyon çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR-TR Derneği üyesidir.