Ceren Tabakcıoğlu

Psikolog | Çocuk ve Ergen Psikolojisi

EMDR, Oyun Terapisi ve Projektif Testler

Psikolog Ceren Tabakcıoğlu Vefa Lisesi’nde öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ağustos 2019’da İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında “Gebelik Dönemindeki Kadınların Ruhsal Dünyalarının Nesne İlişkileri Ekseninde İncelenmesi” isimli tez çalışmasını yürütmekte ve perinatalite kliniği alanındaki projelerini sürdürmektedir.

Lisans eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde sinirbilim alanında staj yapmıştır. Aynı zamanda özel eğitim, hastane ve danışmanlık merkezinde yaptığı stajlarda çocuk ve ergen gelişiminin takip sürecinde yer almıştır. Mezun olduktan sonra anaokulunda çalışarak çocuklarda normal gelişimin takibi konusunda deneyim kazanmıştır. 2-8 yaş aralığındaki çocukların izlediği videoların uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında bir projede gönüllü olarak çalışmıştır. Yansıtma Dergisi’nde “Gebelikte Irmag Ve Tat Protokolünde Narsisizm Görünümleri” başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği’nden süpervizyon eğitimi almıştır. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Çocuk ve Ergenlerde Gelişim ve Davranış Değerlendirme Ölçekleri ve Yapısal Eşitlik Modeli eğitimi almıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden “Rorschach Testi ve TAT Yetişkin Eğitimleri”ne ve ÇAGEV Vakfı’ndan “Çocuk- Ergen Klinik Görüşme Eğitimi’ne devam etmektedir.

Çocuk ve ergenlerde çalışma alanları arasında gelişimsel gerilikler, otizm, kayıp ve yas, boşanma süreci ve çocuk, kaygı, depresyon, okul fobisi, okula uyum, sınav kaygısı akademik güçlükler, davranış sorunları, yeme ve uyku problemleri bulunmaktadır. Aynı zamanda sağlıklı çocuk takibi ve danışmanlığı da yapmaktadır. Yetişkinlerde psikanaliz, narsisizm ve depresyon ilgi alanlarıdır.