Irmak Arslan

Uzman Psikolog | Cinsel terapi, Yetişkin, Çift ve Aile Psikolojik Danışmanlık

Irmak ARSLAN, lise eğitimini Pertevniyal Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince Prof. Dr.  Fatih KÖKSAL’ın yönetiminde Öğrenme Laboratuvarında çalışmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Ergen Psikiyatri Servisinde staj yapmıştır. Okan Üniversitesinde Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını; Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalarla çalışarak yazdığı “Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği C Formu: Türkiye Geçerlik-Güvenirlik Çalışması” adlı teziyle bitirmiştir. Eğitimine, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Doktora Programı yeterlik düzeyinde burslu olarak devam etmektedir.

Hemodiyaliz hasta grubuyla yürüttüğü çalışmaların yanısıra, bir obezite merkezinde psikodestek çalışmaları, 0-5 yaş arası nörogelişim takibi odaklı anne eğitimi çalışmaları  yürütmüştür. Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, Lisans Düzeyinde İnsanda Cinsellik ve Sağlık Psikolojisi dersleri vermiştir. Irmak ARSLAN, Finlandiya’da aktif olan SEXPO derneğiyle bağlantılı olarak Helsinki’de Sexual Rights in Turkey (Türkiye’de Cinsel Haklar) adlı bir seminer vermiş ve Gottman Couples Therapy (Gottman Çift Terapisi) adlı, uzmanlara yönelik tam günlük bir work-shop düzenlemiştir. Dünya Cinsel Sağlık Derneği (World Association for Sexual Health) resmi sitesinde yayınlanmakta olan Cinsel Haklar Bildirgesi Türkçe çeviri görevini üstlenmiştir. Halen, bir Çocuk Destek Merkezinde idarecilik yapmakta, madde bağımlısı ve suça sürüklenen ergenlerle çalışmaktadır. Prof. Dr. Kültegin ÖGEL önderliğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı saha çalışanları ve akademisyenlerden oluşan bir ekip bünyesinde; idareciler, meslek elemanları ve destek personeline yönelik psikososyal destek eğitimleri vermiştir. Koruma altındaki çocuklarla grup çalışmaları, aile psikoeğitimleri ve bireysel görüşmeler yapmaktadır.

Aldığı eğitimler arasında;  Gottman Çift Terapisi (I. Düzey), Cinsel Terapi, Hastalık Sürecinde Kayıp ve Kazançlar, Boşanma Süreciyle Başa Çıkma, Berlin Disseksüalite Terapi Programı (The Berlin Dissexuality Therapy Program, Charité University), Bilişsel Davranışçı Terapi (Dr. C. A. PADESKY), Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları Tanı Koyma Becerileri (Dr. Başak DEMİRİZ), Afet ve Acil Durumlarda Psiko-sosyal Destek Çalışmaları (Dr. Nedret Öztan & Dr. Filiz Demiröz) yer almaktadır.

Çalışma alanları arasında; cinsel terapi, cinsel sağlık- bilgilendirme, cinsel işlev bozuklukları, ilişki yönetimi, çift ve aile terapisi, stresle başa çıkma, öfke yönetimi, etkili iletişim, kilo yönetimi ile ilgili psikodestek sağlanması, kronik hastalıklarla başa çıkma / hastalık yönetimi ve aile ilişkileri bulunmaktadır.

 

Akademik Yayınlar:

Arslan, I. (2018). Yetişkin Bağlanma Stilleri ve Romantik İlişki Türleri Arasındaki İlişki. Sosyal Hizmet Kongresi 2018, 11-12 Mayıs, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sözel Bildiri.

Koçak, O., & Arslan, I. (2018). Yurtta kalan ergenlerde psikolojik iyilik ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki. Sosyal Hizmet Kongresi 2018, 11-12 Mayıs, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sözel Bildiri.

Dedecan, I. (2015). Berlin Disseksüalite Programının Türkiye’ye Uyarlanması Açısından Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 10-13 Eylül, Çanakkale, Poster Bildiri.

Dedecan, I., Cankardaş, S. (2015). Sexsomnia Studies in Turkey: A Literature Review. 14th European Psychology Congress, 7 – 10 Jul 2015, Milano, Italy, Oral Presentation.

Dedecan, I., Dündar, S. (2015). Madde kullanımı riskli davranışların neresinde? Bir sıralama araştırmasının ön bulguları, 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 10-12 Aralık, Edirne, Poster Bildiri.

Krespi, M.R., Arslan, I. (2014). Multidimensional Health Locus Of Control Scale C Form: A Reliability and Validity Study, Journal of Psychological Counseling and Education, 1(1), 45-67.

Arslan, I. (2013). Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği C Formu: Türkiye Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi.

Arslan, I., Krespi M.R. (2013). “Multidimensional Health Locus Of Control Scale C Form: Turkish Adaptation Study” Poster Presentation, European Congress Of Psychology, Stockholm.

Arslan, I., Oner, S., & Sanlı, I. (2009). Women in Math: Does the working memory mediate the relationship between stereotype threat and women’s math performance? Unpublished manuscript, Boğaziçi University, İstanbul.

Arslan, I., & Dikmelik, E. (2008). Blocking effect and second-order conditioning in Japanese male quails. Unpublished manuscript, Boğaziçi University, İstanbul.

Arslan, I. (2008). “Erkek Japon Bıldırcınlarında İkincil Koşullanma ve Bloklama Etkisi” XIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Sözel bildiri,10-13 Temmuz, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.