Stanford Binet

Stanford Binet, 2 yaşından büyük çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Merkezimizde bu test yaklaşık 9 yaşına kadar uygulanmaktadır. Bireysel bir test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.