Team Member

Ceren Nacar

Ergen Psikolojisi

Vefa Lisesi’nde öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ağustos 2019’da İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır.  İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında “Gebelik Dönemindeki Kadınların Ruhsal Dünyalarının Nesne İlişkileri Ekseninde İncelenmesi” isimli tez çalışmasını tamamlayarak klinik psikolog unvanı almıştır. Klinik psikoloji doktora programına devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde sinirbilim alanında staj yapmıştır. Aynı zamanda özel eğitim, hastane ve danışmanlık merkezinde yaptığı stajlarda çocuk ve ergen gelişiminin takip sürecinde yer almıştır. Mezun olduktan sonra anaokulunda çalışarak çocuklarda normal gelişimin takibi konusunda deneyim kazanmıştır. 2-8 yaş aralığındaki çocukların izlediği videoların uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında bir projede gönüllü olarak çalışmıştır.

EMDR ve Psikoterapiler Derneği’nde Roy Kiessling tarafından 1. ve 2. Düzey EMDR Eğitimi’ni ve süpervizyon sürecini tamamlamış olup, aktif olarak çocuk ve ergenlerle çalışırken EMDR Terapisi’ni kullanmaktadır.

Çocuk- Ergen Klinik Görüşme Eğitimi (ÇAGEV Vakfı) ve Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey (Byron Norton- Nilüfer Devecigil, Psikoloji İstanbul) eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuklarla çalışmalarında oyun terapisi yöntemini uygulamaktadır ve ailelerle süreci birlikte yürütürken gerekli noktalarda ailelere psikoeğitim vermektedir.

Psikanalitik psikoterapi yöntemiyle ilgilenmekte olan Ceren NACAR, Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Rorschach Testi ve TAT Yetişkin Eğitimi’ni tamamlayarak Rorschach ve Tematik Algı Testi (TAT) uygulayıcısı olmuştur.

Ergenlerde çalışma alanları arasında yas ve kayıp, tekrarlayan davranışlar, depresyon, sınav kaygısı, okula uyum süreci, uyku ve yeme  problemleri bulunmaktadır.

AKADEMİK YAYINLAR

  • Tabakcıoğlu, C. (2021). Gebelikte IRMAG ve TAT Protokolünde Narsisizm. Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sa. 33-34, ss.87-94.
  • Tabakcıoğlu, C. & Erdem Atak, İ. (2022). Getting Pregnant in the Covid- 19 Pandemic: A Review on the common themes assessed with the projective methods. Rorschach Centenary Congress, Geneve, İsviçre, 12 – 15 Temmuz 2022.
Specialty
Ergen Psikolojisi
Degrees
Online - Yüz yüze
Certificates & awards