Online Terapi

İSDEM Psikoloji kurulduğundan bu yana hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde yaşayan danışanlarımızla online / çevrimiçi görüşmeler yaptık. Ancak 2020 yılında Covid-19 Pandemisi nedeniyle dünya genelinde hemen her çalışma alanına yoğun bir şekilde yayılan online hizmetler psikoterapi alanında da daha sık ve yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, psikologların pandemi öncesi online terapi kullanımının %7.1, pandemi sırasında ise bu oranın %85.5 olduğu bulunmuştur.

Online terapinin daha da yaygınlaşması ile birlikte, yüz yüze terapi kadar etkin ya da yararlı olup olmadığı hatta yüz yüze terapinin daha etkili olduğu gibi düşüncelere rastlamaktayız. Ancak yine yapılan araştırmalar, online terapilerin yüz yüze terapiler ile aynı işleve ve iyileştirici etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Online terapinin en büyük avantajlarından biri yüz yüze erişimin olanaklı olmadığı durumlarda da destek almaya imkan vermesidir. Online terapi, evden çıkamayacak durumda olan, zaman sorunu yaşayan ve bulunduğu şehir veya ülkede yardım alacak bir uzman bulamayan kişiler için oldukça önemli bir konumdadır.

Kaynakça

Pierce, B. S., Perrin, P. B., Tyler, C. M., McKee, G. B., & Watson, J. D. (2021). The COVID-19 telepsychology revolution: A national study of pandemic-based changes in U.S. mental health care delivery. American Psychologist, 76(1), 14–25. https://doi.org/10.1037/amp0000722