Oyun Terapisii

Oyun Terapisi

Oyun terapisi nedir?

Çocuğun iç dünyasına ulaşmanın en etkili yollarından birisi oyundur. Yetişkinler yaşadıkları zorlukların üstesinden konuşarak gelirken, çocukların kendilerini ifade etme yolu oyundur. Güvenli bir ortam ve çeşitli oyuncaklarla beraber terapist çocuğa bir ifade alanı yaratmaktadır. Çocuklar, duygusal dünyalarında yaşadıkları rahatsızlıkları oyun sırasında ifade etme ve çözme fırsatı bulurlar. Böylelikle çocuk için rahatsız edici düzeyde yoğun duygular ve travmatik deneyimler çalışılabilmekte ve çocuğun dünyasında yeniden anlamlandırılabilmektedir.

Beylikdüzü’nde bulunan merkezimizde çocuklarla çalışırken yönlendirici olmayan oyun terapisi türleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve Fillial Oyun Terapisi’dir. Bu oyun terapi türlerinde merkezde çocuk bulunmaktadır ve çocuğun yönlendirmesine göre terapistin eşlik ettiği bir oyun terapisi süreci başlamaktadır.

Oyun terapisi kaç yaşa kadar uygulanabilmektedir?

3 yaş ile 11 yaş arasında çocuğun oyun kurma kapasitesine ve ihtiyacına göre karar verilerek oyun terapisi uygulanabilmektedir.

Oyun terapisinin yardımcı olabileceği psikolojik problemler nelerdir?

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • İçe kapanıklılık, sosyalleşmeye dair endişe
  • Fizyolojik olarak anlaşılamayan bedensel semptomlar (karın ağrısı, baş ağrısı)
  • Depresif semptomlar
  • Yoğun kaygı ve korku hali
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
  • Okul ve aile içi olan değişimlere adaptasyonda zorluk vb. problemler oyun terapisi sürecinde çalışılabilmektedir.

Oyun terapisi seansları ne kadar sürmektedir? Sıklığı nedir?

Oyun terapisi seanslarının ne kadar süreceği çocuğun ihtiyacına göre değişebildiğinden net bir süre verilememektedir. Oyun terapisi seanslarının haftada 1 gün olacak şekilde planlanması hedeflenmektedir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (ÇMOT) nedir?

Çocuk merkezli oyun terapisi, çocukların yaşadıkları problemlerle başa çıkmaları için gereken “güç”, “öz güven” ve “öz yeterlilik” becerilerinin potansiyel olarak çocuklarda bulunduğuna dayanır. Çocuk merkezli oyun terapisinin temelinde, çocuğun oyun sürecine liderlik etmesi vardır. Terapist, oyun sırasında aktif bir rol alır ancak çocuğun oynadığı oyuna ya da seçtiği oyuncağa müdahale etmez. Terapistin rolü, çocuğu koşulsuz olarak kabul etmek, yargılamamak, müdahale etmeden içindeki gücü ortaya koymasına yardım etmektir. Bununla birlikte terapist, çocuğun oyunu sırasındaki duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını çocuğa yansıtır, çocuk bu yolla kabul edildiğini hissederek iyileşme için gereken becerileri kazanır ve geliştirir.

Fillial Oyun Terapisi nedir?

Fillial oyun terapisi, oyun sırasında çocuğun liderlik ettiği, yönlendirici olmayan bir oyun terapisi türüdür. Fillial oyun terapisinin temeli, sorunların aşılmasında çok büyük desteği olan aileleri de oyun terapisi sürecine katmaktır. Terapist; ailelere, çocukları ile oyun oynarken izleyecekleri yollar, iletişim kurma biçimleri ve olası problemlerle başa çıkarken kullanacakları stratejiler ile ilgili bilgilendirme yapar. Aileler, çocukları ile birlikte oyun odasında  bu becerileri deneyimler ve terapist onlara rehberlik eder. Fillial oyun terapisinde kullanılan beceriler kazanılıp geliştikçe ebeveynler denemelerini evde sürdürür ve sorunların aşılmasında ebeveyn desteği sağlanmış olur. Bu yöntem ile ebeveynler sadece sorunların aşılmasına yardımcı olmakla kalmaz, çocukları ile etkili iletişim kurma ve yaşam boyu oluşabilecek zorlukları yönetmekle ilgili de beceriler kazanmış olur.

Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT) nedir?

Çocuğun dünya ile olan ilişkisini deneyimler üzerinden kurduğu fikriyle temellenen Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT), çocuğun oyunu yönlendirdiği, terapiste yaşadığı duygu ve deneyimi yansıtması yoluyla gerçekleşmektedir. Çocuk, oyun sırasında travmatik deneyimin yaşandığı gelişimsel döneme gerilemektedir ve bu süreçte terapötik olarak iyileştiren yan ise terapistle kurulan ilişkide saklıdır. Oyun terapisinin 5 aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar: Keşif, Güveni Test Etme, Bağlılık Aşaması, Terapötik Büyüme Aşaması ve Sonlandırma Aşaması’dır.