WISC-IV

WISC-IV

WISC-IV Nedir?

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçen bir zeka testidir. Test, çocuğun güçlü ve zayıf yönleri ile zeka ( IQ ) düzeyi hakkında bilgi almamızı sağlar.

WISC-IV, 4 ana bölüm içerisinde 10 temel 5 yedek testten oluşur. Bu 4 ana bölüm aşağıda yer almaktadır.

Sözel Kavrama: Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yorar.

Algısal Akıl Yürütme:  Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.

Çalışma Belleği: Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

İşlemleme Hızı: Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

WISC-IV Nasıl Uygulanır?

Öncelikle aile ile görüşme yapılarak aileden çocuğun gelişim öyküsü, aile yaşantısı, akademik başarısı ve sosyal yaşamı hakkında bazı bilgiler alınır. Eğer teste özel bir nedenle ihtiyaç duyulduysa (dikkat dağınıklığı vb.) bu durumla ilgili detaylar öğrenilir. Sonrasında, aynı gün içerisinde çocuğa test yapılır.
Test ortalama 1.5 – 2 saat arasında sürer. Uygulayıcı tarafından bire bir olarak çocuğa uygulanır.

KİMLER WISC-IV UYGULAYABİLİR

Yaklaşık 60 saatlik eğitim sonrasında örnek uygulama ve süpervizyonlarını tamamlamış,
Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalandırılan psikologlar tarafından uygulanır.

WISC-IV NE İÇİN UYGULANIR?

Çocuğun güçlü becerilerini daha da geliştirmek ya da zayıf becerilerini desteklemek amacı ile uygulanabilir.

WISC-IV aracılığıyla elde ettiğimiz veriler, çocukların zihinsel faaliyetlerde akranlarından ne kadar geride veya önde olduklarını anlamamıza yardımcı olabileceği gibi, zihinsel potansiyeli olan çocukların anlaşılmasını da geliştirebilir. Başka bir deyişle, çocuğun dikkat, hafıza, konsantrasyon, görsel- motor beceriler gibi becerilerinin yaşıtlarına ve toplum ortalamasına göre hangi düzeyde olduğuna dair veri sunar. Öte yandan, hemen geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel beceriler için uygun destek programları hazırlanabilir.