CAS (Cognitive Assesment System)

CAS (Cognitive Assesment System)

CAS 5-17 yaş arası kullanılan bir bilişsel değerlendirme aracıdır. Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık ve Ardıllık gibi bilişsel işlem alanları ve tüm zeka ile ilgili bilgi verir. Öğrenme, dikkatle ilgili zorlukların tanımlanmasında kullanılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi PDR Bölümü tarafından Türkçe Standardizasyonu yapılan test, PASS Terorisi’ni esas alan düşünce sistemi üzerine inşa edilmiştir. PASS Teorisi, zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır. Bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır.

Testin uygulama süresi çocuğunritmine göre değişebilmekle beraber yaklaşık olarak 1 saatten iki saate kadar sürebilmektedir. CAS Cognitive Assessment System), son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşünü esas alan ve bu yönüyle geleneksel zeka testlerinden farklı olan güncel bir testtir.