Kullandığımız Yöntemler

t

EMDR Terapisi

EMDR, Türkçe açılımı Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olan bu yöntem, oldukça etkin bir psikoterapi yöntemidir.fdsdsfds

s

Oyun Terapisi

Çocuğun iç dünyasına ulaşmanın en etkili yollarından birisi oyundur. Yetişkinler yaşadıkları zorlukların üstesinden konuşarak gelirken, çocukların kendilerini ifade etme yolu oyundur.

Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik terapi psikanalitik kavramlara ve yöntemlere dayanır. Kişiliğin yapısını ve gelişimini psikoseksüel gelişim evreleri, yapısal ve topografik olarak ele alınmaktadır.

t

Varoluşçu Psikoterapi

Kişiyi (zihinsel ve duygusal olarak) özgür deneyimlere yönlendirmek, kişinin otantik kararlar alabilmesini kolaylaştırmak, amacıyla fenomenolojik ve kişi odaklı bir psikoterapi olarak tanımlanabilir.