Team Member

Ece Çolak

Ergen ve Yetişkin Psikolojisi

Ergen ve Yetişkin Psikolojisi

Ece Çolak, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince çeşitli kurumlarda stajlarını tamamlamıştır. Çelikel Eğitim Vakfı’nın Yönderlik Programı isimli mentörlük programında proje asistanlığı yapmış ve aynı vakfın “Akran Buluşmaları” projesi ile Türkiye’deki çeşitli okullarda üniversite hazırlık süreci ve üniversite deneyimlerini paylaşma fırsatı bulmuştur. ÇİMENEV Bilim ve Sanat Merkezi’nde 1 yıl boyunca gönüllü olarak ebru sanat atölyelerinde kolaylaştırıcılık yapmıştır. Gönüllü olarak Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın Umut Elçisi olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulübünün Mentörlük Programında aktif olarak rol almıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği ile “Geçmişten Günümüze Rorschach Arşiv Araştırması” ile Prof. Tevfika İkiz ile çalışmış, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri’nde arşiv araştırmasında 1 yılı aşkın süre çalışmıştır.

2021 yılından bu yana profesyonel olarak; ergen ve yetişkin danışanları ile yüz yüze ve online psikoterapi süreci yürütmektedir.

Uzmanlık alanını nitelikli kılmak adına; Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nde, Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve ekibinden Bilişsel Davranışçı Terapi, Dr.Eda Uslu’nun Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı, Türk Psikologlar Derneği’nde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV), İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı ve Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Merkezi’nde Çocuk ve Ergen Klinik Görüşme eğitimlerini tamamlamıştır. Şu anda Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde “Rorschach Testi ve TAT Eğitimleri”ne ve DABAD&Doctors Academy’den Kişilik Kuramları, Kişilik Bozuklukları ve Psikodinamik Psikoterapi eğitimine devam etmektedir. Seanslarında Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi yapmaktadır
Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Akademik Yayınlar

  • Historical Development of Projective Tests in Turkey: A Qualitative Study – XXIII Congress of the International Society for the Rorschach and Projective Methods – 100 Years of Fostering Human Understanding – University of Geneva, Switzerland, 2022
  • Türkiye’de Rorschach ve Projektif Testlerin Uygulanışından Günümüze Uzanan Tarihi: Bir Arşiv Çalışması – V. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi – İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2021
Specialty
Ergen ve Yetişkin Psikolojisi
Degrees
Online - Yüz yüze
Certificates & awards