Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik terapi psikanalitik kavramlara ve yöntemlere dayanır. Bu yaklaşımda Sigmund Freud; kişiliğin yapısını ve gelişimini psikoseksüel gelişim evreleri, yapısal ve topografik olarak ele almıştır. Psikodinamik psikoterapi yaklaşımına göre bugün yaşadığımız sorunların nedeni çocukluk döneminde yaşadıklarımız, edindiğimiz deneyimler ve travmalarımızın altında yatar ve bugünümüzü şekillendirir. Dolayısıyla önceliğimiz çocukluk dönemini ele almak olacaktır.

Psikodinamik psikoterapi ile amaç bastırılan her duygunun gün yüzüne çıkarılmasıdır. Bazen “neden böyle hissediyorum?” diye kendi kendimizi sorgularken buluruz, niye bu kadar kaygılı olduğumuza anlam veremeyiz. Erken çocukluk döneminde yaşanan olumsuz durumlar, ebeveynlerle ve diğer kişiler ile kurulan ilişkiler bugün yaşadıklarımızda etkilidir. Yaşananları hatırlamıyor olabiliriz ya da kendimizi güvende hissetmek adına savunma mekanizmaları oluşturarak bilinç dışına atmış olabiliriz ama bunlar sonraki dönemlerde bize sorunlar olarak geri döner.

Psikodinamik psikoterapi ile kişinin yaşadığı olaylar, iç dünyası ve olaylara bakış açısı detaylıca incelenip gözlemlenir; geçmiş ile bugünü arasında bağlantı kurularak yapılan çıkarımlar ile danışanın tekrar eden ilişki örüntülerine farkındalık geliştirmesi sağlanır. Terapist ile danışan arasında güvenli kurulan terapötik ilişki ile danışanın iç dünyasını analiz edip anlamlandırması ve  geçmiş deneyimlerin bugün üzerindeki etkilerinin farkına varması sağlanır. Terapi süreci içinde kendimizi tanımamız, kendi gücümüzü fark etmemiz sağlanırken aynı zamanda sorunların çözüme kavuşabildiği gözlemlenmiştir. Bu sayede yaşamımızı daha etkin yaşayabiliriz.