Uzman Ekibimiz

Uzman Psikolog Büke Tuncel

Büke Tuncel

Uzman Psikolog | Kurucu

Avrupa Onaylı EMDR Terapisti ve Uluslarası Onaylı EMDR Konsultanı (EMDRIA Approved EMDR Consultant)

Ergen (12 yaş ve üstü) ve Yetişkin Psikolojisi

İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık 3 yıl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde , zihinsel engelli bireyler ve onların aileleriyle çalışmalar yapmış, aynı zamanda eğitim koordinatörü olarak da çalışmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden sonra, sorumlu müdür olarak anaokulunda çalışmaya başlayan Tuncel, çocukların gelişimlerinin takip edilmesi, çocuklar ve aileleriyle bireysel görüşmelerin yapılması ve öğretmen eğitimlerinin verilmesi gibi uygulamalar yapmıştır.

Klinik deneyimini arttırmak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi uygulamalı psikoloji bölümünü bitirerek uzmanlığını tamamlamıştır. Bu süreçte, AB projesi kapsamında, İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde çocuk ve ergenlerle bireysel ve grup psikoterapileri yapmıştır. Burada çocuklarda atılganlık, sosyal kaygıya yönelik grup çalışmaları düzenlemiştir, yetişkinlerle olumlu ebeveynlik becerileri grup çalışmaları yapmıştır.

2011 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kadrolu uzman psikolog olarak görev yapmaya başlamıştır. Çocuk ve Ergen Psikiyatri polikliniğinde çalışan Tuncel, çok farklı sorun alanlarından çok sayıda danışan görerek klinik tecrübesini arttırma fırsatı bulmuştur. 2014 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ayrılan Tuncel, Beylikdüzü’nde kurucusu oldugu İstanbul Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Özel bir üniversitede “Gelişim Psikolojisi ” ve “Developmental Psychology”  ve “Child Psychopathology” derslerini vermiştir.

Çocuklarla çalışmalarındaki esnekliği ve deneyimi, ergen ve yetişkinlerle olan çalışmalarına taşıyan Tuncel, son yıllarda pratik çalışmalarının ağırlığını ergen ve yetişkinlere vermiştir.

Çalışmalarında, uluslararası onaylı terapist ve konsultan olduğu EMDR Terapisini ve Varoluşçu Psikoterapi tekniklerini kullanmaktadır.

CAS (5-17 yaş), WISC-IV Zeka testi (6-16 yaş),  Denver Gelişimsel Tarama testi, (0-6 yaş) , CAT, TAT ve Rorschach uygulayıcısı olduğu testlerden bazılarıdır.

Çalışmaları arasında; travma, kaygı, depresyon, ilişki problemleri, sınav kaygısı, performans geliştirme gibi alanlar bulunmaktadır.

“Oyun Terapisi: Kapsamlı Teori ve Uygulama Rehberi”, “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi”, “Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Birisini Sevmek”, “OKB ‘yi Yenmek- Takıntılarla Başa Çıkmak İçin 10 Adımlı Çalışma Kitabı”  adlı kitaplar Türkçe edisyonunu yaptığı kitaplardır. Yabancı psikoloji kaynaklarının Türkçe edisyon çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR-TR ve EMDRIA Derneği üyesidir.

Elif Ergüney Okumuş

Dr. Psikolog | Yetişkin Psikolojisi

Öğretim Üyesi

Avrupa Onaylı EMDR Terapisti ve Uluslarası Onaylı EMDR Konsultanı (EMDRIA Approved EMDR Consultant)

İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte zihinsel engelli çocukların aileleriyle çalışmalar yapmıştır. Ardından bir yıl süreyle çeşitli anaokullarda sorumlu müdür ve psikolog olarak çalışmıştır. Çocukların gelişimlerinin takip edilmesi, çocuklar ve aileleriyle bireysel görüşmelerin yapılması, öğretmen ve aile eğitimlerinin verilmesi gibi görevleri yürütmüştür. Sonrasında çeşitli tıp merkezlerinde çalışmaya başlamış ve ergen/yetişkinlere psikolojik değerlendirme, psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunmuştur.

Klinik bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi’nde Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji yüksek lisansını ‘Yeme Bozukluğu Hastalarında Tedavi Motivasyonu, Depresyon ve Beden İmgesinin Değerlendirilmesi’ isimli tez çalışması ile bitirerek uzmanlığını tamamlamıştır. Bu süreçte, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Fiziksel Tıp/Rehabilitasyon Birimlerinde Asistan Klinik Sağlık Psikoloğu olarak özellikle ağrı hastaları ve yeme bozukluğu hastalarıyla psikolojik değerlendirme ve bireysel psikoterapi uygulamalarını yapmıştır.

2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kadrolu uzman psikolog olarak görev yapmaya başlamıştır. Yaklaşık iki yıl süreyle şiddet mağduru kadınlarla çalışmalarını yürütmüştür.

2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji doktora programını tamamlayarak Doktor Psikolog ünvanı almıştır.  İstanbul Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde (İSDEM) , yetişkinlerle bireysel ve grup çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışmalarında, EMDR, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gevşeme Egzersizleri gibi teknikler kullanmaktadır.

Çalışma alanları arasında kaygı, depresyon, travma, ağrı, yeme bozuklukları, stresle başa çıkma yer almaktadır.

Psikolog Ceren Tabakcıoğlu

Ceren Tabakcıoğlu

Psikolog | Çocuk ve Ergen Psikolojisi

EMDR, Oyun Terapisi ve Projektif Testler

Psikolog Ceren Tabakcıoğlu Vefa Lisesi’nde öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ağustos 2019’da İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında “Gebelik Dönemindeki Kadınların Ruhsal Dünyalarının Nesne İlişkileri Ekseninde İncelenmesi” isimli tez çalışmasını yürütmekte ve perinatalite kliniği alanındaki projelerini sürdürmektedir.

Lisans eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde sinirbilim alanında staj yapmıştır. Aynı zamanda özel eğitim, hastane ve danışmanlık merkezinde yaptığı stajlarda çocuk ve ergen gelişiminin takip sürecinde yer almıştır. Mezun olduktan sonra anaokulunda çalışarak çocuklarda normal gelişimin takibi konusunda deneyim kazanmıştır. 2-8 yaş aralığındaki çocukların izlediği videoların uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında bir projede gönüllü olarak çalışmıştır. Yansıtma Dergisi’nde “Gebelikte Irmag Ve Tat Protokolünde Narsisizm Görünümleri” başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği’nden süpervizyon eğitimi almıştır. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Çocuk ve Ergenlerde Gelişim ve Davranış Değerlendirme Ölçekleri ve Yapısal Eşitlik Modeli eğitimi almıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden “Rorschach Testi ve TAT Yetişkin Eğitimleri”ne ve ÇAGEV Vakfı’ndan “Çocuk- Ergen Klinik Görüşme Eğitimi’ne devam etmektedir.

Çocuk ve ergenlerde çalışma alanları arasında gelişimsel gerilikler, otizm, kayıp ve yas, boşanma süreci ve çocuk, kaygı, depresyon, okul fobisi, okula uyum, sınav kaygısı akademik güçlükler, davranış sorunları, yeme ve uyku problemleri bulunmaktadır. Aynı zamanda sağlıklı çocuk takibi ve danışmanlığı da yapmaktadır. Yetişkinlerde psikanaliz, narsisizm ve depresyon ilgi alanlarıdır.